Hör gärna av er!

Miljötänk

Jag försöker att i mesta möjliga mån välja miljövänliga alternativ i produktionen.

Viktigt är också att jag alltid tänker möjlighet till återbruk av bl.a. mässmaterial – Bättre att tänka rätt från början och producera sådant som kan återanvändas vid flera tillfällen.

Bilen tankas alltid med HVO-100, biodiesel.

Ingen kan ensam rädda världen – men jag försöker i alla fall göra något, och göra så gott jag kan.

Berg 220 Brålanda

I de flesta fall är det jag som besöker kunderna, men naturlgtvis finns det besöksstolar på kontoret, och jag tar gärna emot besök av gamla och nya kunder.

Kaffe kan jag också koka (även om frugan säger att mitt kaffe är alldeles för starkt).